- Se alle bidragsydere Her

Lille Mathilde hjalp ny præst godt fra start

Domprovst Thomas Frank (tv) stod for den officielle indsættelse af Houlkærs nye sognepræst, Kristine Jersin. Se flere billeder i bunden af denne artikel.

Barnedåb – uden gråd – blev en af Kristine Jersins allerførste embedsgerninger i Houlkær

I bund og grund kan man vel vanskeligt forestille sig et mere optimalt møde mellem en nytiltrådt sognepræst og den fremtidige menighed:
Et eksemplarisk dåbsbarn, der med plirrende øjne – og helt uden protester – affinder sig med at få pjasket vand i hovedet og dermed blive en del af det kristne fællesskab.
I den forstand kom lille Mathilde Plougmann Mathiesen – ganske intetanende – til at spille en vigtig birolle, da Houlkærs nye præst, Kristine Jersin, søndag 13. oktober holdt sin første gudstjeneste, efter at hun pr. medio oktober har skiftet landsbyembedet i Øster Hornum ud med et forstadsembede i det østlige Viborg.
Selve den ceremonielle indsættelse af Kristine Jersin blev foretaget af domprovst Thomas Frank.
I sin indsættelsestale tog han afsæt i gråbrødremunken Frans af Assissi, som helt tilbage omkring år 1200 satte ord på sin egen definition af den sande, fuldkomne glæde: nemlig at man som kristen kan hvile i troen – uden at lade sig frustrere og irritere af alverdens modgang.
Udgangspunktet for Kristine Jersins egen prædiken på indsættelsesdagen var en lignelse om en gæst, der bliver smidt ud fra et fint selskab, fordi han ikke har forstået at klæde sig passende på til lejligheden.
I Kristine Jersins fortolkning blev det til en fortælling om, at klæder skaber folk. Om at man skylder værten at yde sit bidrag til den gode stemning, når man er inviteret med til fest. Og om at i Guds rige er påklædningen underordnet – blot man i øvrigt er mentalt parat til at være med.
– Er jeg præst, blot fordi jeg tager en præstekjole på? Ikke nødvendigvis – men ved at iføre mig præstekjolen her i Houlkær, signalerer jeg i hvert fald, at jeg er parat til at påtage mig rollen, lød det bl. a. i Kristine Jersins ”jomfruprædiken” på prædikestolen i Houlkær.

Efter søndagsgudstjenesten – med indlagt barnedåb og altergang – inviterede menighedsrådet til ”kirkefrokost” under lidt mere uformelle former.
I den forbindelse blev den nye Houlkær-præst bl. a. budt velkommen af menighedsrådsformand Carsten Marcussen.
Han mindedes i sin tale, hvordan Kristine Jersin i sin prøveprædiken i Houlkær tog udgangspunkt i den fortolkning af kirkens altertavle, som hun var blevet præstenteret for under en forudgående rundvisning.
– Det kan måske være nyttigt for menighedsrådet at have for øje i det fremtidige samarbejde: at vi åbenbart her har at gøre med en person, der hører, hvad der bliver sagt – og som oven i købet kan huske det bagefter, konstaterede han med et lunt glimt i øjet.
Af sognepræst Kirsten Greve – og de øvrige præstekolleger i domprovstiet – fik Kristine Jersin en bog – og en opfordring til løbende at hente ny inspiration til præstetilværelsen gennem læsning og kollegialt samvær.
Og af sognets anden præst, Lotte Martin Jensen – netop hjemvendt fra nogle måneders efteruddannelsesophold i Italien – fik Kristine Jersin en kort – men kærlig – introduktion til sognebørnene i Houlkær.
– Her i sognet kan du altid være sikker på, at du får det at vide, hvis der var noget, du skulle have gjort anderledes – men bestemt også, hvis der er noget, du har gjort godt.
– Og i det hele taget er menigheden et af de store plusser ved embedet her i Houlkær. I de 15 år, jeg efterhånden har været her, har jeg ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at menigheden har villet mig det godt, fremhævede Lotte Martin Jensen.
Selv takkede Kristine Jersin for ”en dejlig modtagelse” – og så med forventning frem til arbejdet i et sogn, hvor kirken øjensynligt er meget bevidst om være ”en del af helheden” i lokalsamfundet.
– Jeg glæder mig til, at jeg hen ad vejen kan få sat navne på alle de mange nye ansigter, og I er altid velkomne til at kontakte mig, lød opfordringen fra den nye Houlkær-præst til de omkring 100 sognebørn, der havde fundet vej til kirkefrokosten i forlængelse af indsættelsesgudstjenesten.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.