- Se alle bidragsydere Her

Snoren klippet til spændende naturoplevelser

Formanden for Viborg Kommunes tekniske udvalg, socialdemokraten Jens Ravn, stod for den officielle indvielse af Nørremølle Enge-området. Bevæbnet med kommunens særlige, ”forgyldte” saks. (Se flere billeder fra indvielsen i bunden af denne artikel.)

Nørremølle Enge i Houlkær byder både på fredede planter – og sjældne fugle

Vidste du, at det nordvestlige hjørne af Houlkær er et af de relativt få steder i Danmark, hvor der er mulighed for at se – eller i hvert fald høre – en plettet rørvagtel?
Eller at der på engene nord for Nørresø ser ud til at blive helt optimale vækstbetingelser for den fredede orkidéart, maj-gøgeurt?
Hvis svaret er ”Nej” – så var der mulighed for at hente ny viden om naturen lørdag 25. maj, da Viborg Kommune inviterede til officiel indvielse af det nye naturområde, Nørremølle Enge.
Som et andet ”Kinder-æg” tjener det 22 hektar store engområde nemlig minimum tre formål:
Det opsamler overfladevand fra både Houlkær og nordlige del af Viborg – og sparer dermed Nørresø for en årlig tilførsel af cirka 90 kilo fosfor og cirka fire tons kvælstof.
Den 1,3 kilometer lange sti rundt i området giver Houlkær-borgerne en ny – attraktiv – valgmulighed, når de skal ud at motionere på egen hånd – eller sammen med hunden.
Og sidst – men ikke mindst – har Nørremølle Enge rigtig fine muligheder for at udvikle sig til en bynær oase med et spændende dyre- og planteliv.
– Området er først langsomt ved at finde sin form, men det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske med tiden. Nu da vi også har fået en flok kvæg til at afgræsse engene.
– Allerede nu kan vi konstatere, at informationerne på skiltet ved indgangen blevet overhalet af udviklingen. Af QR-koden på skiltet fremgår det, at der på Nørremølle Enge er registreret 73 forskellige fuglearter, men det rigtige tal er allerede nu 78. Heriblandt den plettede rørvagtel, som i her i Houlkær godt kan tillade jer at betegne som en såkaldt ”matrikelfugl”.
– Rørvagtelen er meget sky, så det er ikke så tit, man ser den, men hvis man i øvrigt lytter godt efter, er det tydeligt at høre, at der her i området er to hanner, som med jævne mellemrum ”råber efter hinanden”, fortæller naturvejleder i Viborg Kommune, Jann Ribergaard.

Sjældne planter

Sammen med projektleder Keld Schrøder-Thomsen og skovfoged Inger Astrup gik han i spidsen for en guidet rundtur i området, og udover den plettede rørvagtel kunne naturvejlederen bl. a. også fortælle om planter som engkarse, kornet stenbræk – og den fredede maj-gøgeurt, der lige nu blomstrer i fuldt flor i området.
Selve den officielle indvielse af det nye – menneskeskabte – naturområde var lagt i hænderne på formanden for Viborg Kommunes tekniske udvalg, socialdemokraten Jens Ravn.
Ud fra en historisk betragtning glædede han sig over, at der efter et århundrede med ensidigt fokus på indvinding af nyt landbrugsland nu igen er begyndt at blæse nye – og mere naturvenlige – vinde over Danmark.
Og som lokalpolitiker hæftede han sig ved, at den politiske beslutningsproces omkring Nørremølle Enge-projektet har været ”totalt ukompliceret”. Og at der for en beskeden investering på små to millioner kroner er skabt et nyt spændende naturområde, som på mange måder adskiller sig fra, hvad naturen i Viborg ellers har at byde på.
– Personligt har jeg ikke mindst store forventninger til det fremtidige fugleliv i området, erklærede Jens Ravn, inden han med kommunens officielle, forgyldte saks klippede den røde snor over og erklærede det nye naturområde for ”Åbent”.

Ingen fare for at møde tyr

En større flok naturinteresserede – skønsmæssigt omkring 150 – havde taget imod invitationen til at deltage i indvielsen.
Langt hovedparten af de fremmødte benyttede sig af tilbuddet om at komme med på en guidet tur rundt i området, inden kommunen bagefter var vært ved en forfriskning – og et par ristede pølser med brød. Serveret fra en til lejligheden opstillet pølsevogn ved indgangen til eng-området.
Engens faste ”beboere” – en flok Dexter-kreaturer, som i sommermånederne skal stå for afgræsningen af engarealet – syntes ikke at lade sig distrahere synderligt af det store rykind.
Og den forholdsvis lavstammede kødkvægsrace er da også bevidst valgt – netop fordi den er kendt for at være nem for mennesker at omgås.
– På et tidspunkt kommer der ganske vist også en tyr herned, men ham skal vi nok sørge for at holde indhegnet, så der ikke skulle være fare for at støde på ham under spadsereturen, garanterede skovfoged Inger Astrup.
Til gengæld vil hun ikke love, at gæsterne i området ikke på et tidspunkt risikerer at støde på en lettere aggressiv svane-han.
– Nogle har allerede mødt ham, og efter sigende kan han godt til tider være lidt besværlig at slippe forbi.
– Men det er jo så altså også en naturoplevelse, pointerede Inger Astrup ved indvielsen af det nye engområde i Houlkær.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.