- Se alle bidragsydere Her

Patienten overlevede!

Den nye bestyrelse for Houlkær IF fotograferet efter den ekstraordinære generalforsamling 24. april. Fra venstre ses Anders E. Larsen, Dorthe Sigvardsen, kasserer Lone Jul, næstformand Lone Møller Jørgensen og formand Ole Christensen. Grete Due Hansen, som repræsenterer Houlkær Line Dance i den nye HIF-bestyrelse, var ikke til stede, da billedet blev taget.

Houlkær har stadig en idrætsforening efter ekstraordinær generalforsamling 24. april

Houlkær har stadig en idrætsforening!
Det er det glade budskab oven på Houlkær IFs ekstraordinære – og altafgørende – generalforsamling i Houlkær Hallen onsdag 24. april.
Indtil få timer før generalforsamlingen var det fortsat usikkert, om det ville lykkes at finde de påkrævede to nye nøglepersoner – til afløsning for kasserer Kirsten Frederiksen og formand Henning Bruun-Schmidt, som for længst havde bebudet deres afgang.
Men heldigvis dumpede april-udgaven af Houlkær Nyt ind ad brevsprækken hjemme hos Ole Christensen – lige præcis tidsnok til, at han kunne nå at komme af sted til generalforsamling og sige ”Ja, tak” til at påtage sig formandsposten i Houlkær IF. I hvert fald i en overgangsfase.
Ole Christensen er i forvejen engageret i det lokale idrætsliv – som formand og træner i den nystartede Viborg Shotokan Karate Klub i Houlkær – og han behøvede ikke lang betænkningstid, da han i Houlkær Nyt kunne læse, at den lokale idrætsforening var i akut bekneb for nye lederkræfter.
– Det kan ikke være rigtigt, at der ikke skal være en idrætsforening i Houlkær. Lad os bare komme i gang med arbejdet, lød det energisk fra den nye formand, der fortsat selv er aktiv karateudøver i Holstebro Shotokan – og tidligere har været med til at etablere og drive karateklub i barndomsbyen, Hjørring.

Historien om Houlkær IFs nye kasserer, Lone Jul, er i store træk den samme.
Hun har som Ole Christensen en solid foreningsbaggrund – som gymnastikinstruktør og som aktiv gymnast på Salling – men har i øvrigt ikke hidtil været aktivt engageret i Houlkær IF. Hverken som idrætsudøver eller som tilskuer på sidelinjen.
– Jeg synes bare ikke, jeg passivt kunne sidde at se på, at idrætsforeningen i Houlkær skulle lukke.
– Så for at forhindre dét, tænkte jeg, at så var jeg jo nok nødt til at melde mig, fortæller Lone Jul, der egentlig er uddannet pædagog, men som i dag arbejder på kontoret hos tømrer- og snedkerfirmaet HS Byg, som hun driver sammen med sin mand, Henrik Søgaard.
Regnskaber og bogholderi er således langt fra nogen helt fremmed verden for den nye HIF-kasserer, men både hun og Ole Christensen blev i øvrigt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling tilsagt al mulig hjælp og støtte fra deres forgængere på de to HIF-nøgleposter.
Foruden de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer består den nye HIF-bestyrelse af Lone Møller Jørgensen (næstformand og formand for håndboldudvalget), Anders E. Larsen (formand for badmintonudvalget), Dorthe Sigvardsen (formand for fodboldudvalget) og Grete Due Hansen (formand for Houlkær Line Dance).
På dagsordenen for den ekstraordinære HIF-generalforsamling stod egentlig også et forslag til nye vedtægter, men da hverken den nye formand eller den nye kasserer har været med i forarbejdet, blev vedtægtsændringen indtil videre sat på stand by.
Blandt den lille skare af fremmødte i Houlkær Hallens mødelokale var der almindelig enighed om, at revideringen af de eksisterende HIF-vedtægter må være en oplagt opgave for den nye HIF-bestyrelse.
– Vedtægterne kunne jo i realiteten tænkes at være en enkelt mands galmandsværk, anførte formanden for Houlkær Hallen, Jens Johansen, som (i parentes bemærket) selv er forfatter til det foreliggende vedtægtsudkast.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.