- Se alle bidragsydere Her

Lille bæk – stort potentiale

Vibækken syd for Houlkær har ifølge Viborg Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening og Initiativgruppen Houlkær stort potentiale som gydested - og som naturmæssig perle i området ”Øst for Paradis”.

Det er ikke meget, der skal til, for at Vibækken syd for Houlkær kan udvikle sig til et fint yngle- og opvækststed for ørreder, lyder vurderingen i fælles mini-rapport fra Viborg Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening og Initiativgruppen Houlkær 

En gammel beton-opstemning og en forfalden træbro skal fjernes, og de aktuelle problemer med okker-forurening skal løses.
Men så er der i øvrigt også gode forudsætninger for, at Vibækken syd for Houlkær kan udvikle sig til et fint yngle- og opvækststed for ørreder.
Sådan lyder konklusionen i en lille tre siders rapport, som er blevet til, efter at Jørgen Buch, Viborg Sportsfiskerforening, og Stig Jensen, Danmarks Naturfredningsforening og Initiativgruppen Houlkær, i fællesskab har været i marken for at vurdere Vibækkens potentiale som fiske-vuggestue – og som naturmæssig perle i området ”Øst for Paradis”.
Vibæk udspringer i moserne øst for Houlkær og har sit udløb i Nørreå, lidt vest for Tapdrup.
De to udsendinge fra Viborg Sportsfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening/Initiativgruppen Houlkær har primært koncentreret sig om forløbet fra Nørreå til Randersvej, hvor bækken er op til 70 cm bred og hurtigtstrømmende.
– Og vores klare indtryk er, at strækningen har masser af potentiale som gydevand. Hvis ellers vi kan få løst okker-problemerne, som bevirker, at der ikke i øjeblikket er tegn på gydeaktiviteter, lyder det fra en begejstret Stig Jensen.

Større havørreder kan måske til nøds forcere den 40-50 cm høje forhindring nær Vibækkens udløb i Nørreåen, hvorimod der i øjeblikket er spærret effektivt for mindre laksefisk, der ellers kunne finde på at søge op i Vibækken for at gyde.

Ifølge den fælles mini-rapport fra DN, Initiativgruppen Houlkær og Viborg Sportsfiskerforening kan okker-foreureningen hovedsageligt føres tilbage til et ganske lille moseareal, som ikke udnyttes til noget. Og størstedelen af okker-tilførslen stammer tilsyneladende fra et enkelt dræn, som let vil kunne afbrydes.
Tilsvarende uproblematisk vil det ifølge Stig Jensen og Jørgen Buch være at fjerne den sammenfaldne svelle-bro ca. 500 meter opstrøms i forhold til Vibæk Mølle – og den 40-50 cm høje spærring, som engang i tidernes morgen er etableret cirka 50 meter fra cykelstien gennem Nørreådalen.
– Spærringen forhindrer næsten al opgang. Større havørreder kan måske godt ved højvande klare forhindringen, hvorimod der er spærret effektivt for mindre laksefisk og for alle andre fisk og insekter, konstaterer Stig Jensen.
Spærringen ser ud til at være resterne af en gammel opstemning. Den er delvis støbt i beton, men kan let nedbrydes – og en fjernelse behøver ikke medføre andre arbejder på stedet, lyder vurderingen i rapporten fra Viborg Sportsfiskerforening, DN og Initiativgruppen Houlkær.

Læs hele rapporten – og se flere billeder – her2013-04-15 Vibæk, gennemgang 2013

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.