- Se alle bidragsydere Her

Penge til natursti i hus

Direktør John Cramer fra Nordea overrækker en check på 16.663 kr. til Stig Jensen fra Initiativgruppen i Houlkær. Pengene skal bruges til anlæggelse – og markering - af ”Natursporet Øst for Paradis”.

Donation fra Nordea sikrer, at det inden længe bliver muligt at vandre ad ny rute fra Houlkær til Tapdrup

Lige siden visionen om ”Naturområde Øst for Paradis” første gang blev luftet, har et af de store ønsker været en natursti gennem området ”Øst for Søerne”.
Det ønske bliver nu til virkelighed, efter at Nordea-fonden har bidraget med 16.663 kr. til ”Natursporet Øst for Paradis”.
Natursporet, som er ca. fem kilometer langt, vil forbinde Houlkær med Tapdrup.
Sporet begynder ved Houlkær Kirke, hvorfra det går øst på forbi Skaldehøj og ud til mosehullerne ved Kokholm. Herfra går det stik syd forbi Mandshøj og videre til Tapdrup, hvor det slutter ved kirken. Sporet går med andre ord fra kirke til kirke.
I løbet af foråret vil der blive opstillet skilte, så borgerne i området uden problemer skulle kunne finde sporet – og en folder, der fortæller om landskab, historie, flora og fauna på ruten, er også under udarbejdelse.
I alt vil skiltning og anlæggelse af sporet koste 33.326 kr.
De 16.663 kroner fra Nordea-fonden udgør halvdelen af dette beløb. Den anden halvdel kommer fra ”Spor i landskabet”, som er et initiativ under organisationen Fødevarer og Landbrug. Dette initiativ støttes også af Nordea-fonden.
Ved overrækkelsen af checken takkede Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær først og fremmest Nordea og Nordea-Fonden for pengene, som gør det muligt at etablere stien.
Samtidig takkede han også områdets lodsejere, som har været sagt ja til at lade sporet gå hen over deres jorde, og endelig udtrykte han stor glæde over samarbejdet med kommunen, menighedsråd og de forskellige foreninger i både Houlkær og Tapdrup.
Til sommer forventer de mange gode kræfter bag natursporet at holde et større indvielsesarrangement, hvor alle områdets beboere kan se frem til at blive inviteret med.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.