- Se alle bidragsydere Her

Fremskudt jobcenter under andre former

Jobcenter-kontor på Odshøjvej lukker med udgangen af februar

Arbejdet videreføres – men selve kontoret lukker.
Så kort kan man i realiteten beskrive den ændring, der pr. 1. marts sker med Viborg Kommunes fremskudte jobcenter i Houlkærvænget.
Det fremskudte jobcenter har siden september 2011 haft fast ugentlig kontortid på adressen Odshøjvej 30, 2. sal tv..
Her har jobcenteret igennem halvandet år delt lejlighed med Den Internationale Familiehøjskole, men da familiehøjskolen nu er i opbrud, har også jobcenteret valgt at opsige sit lejemål.
– På trods at mange forskellige tiltag for at gøre opmærksom på mulighederne, har åbningstiden på kontoret kun i meget begrænset omfang været benyttet af beboerne i området.
– Fremover vil den ekstraordinære beskæftigelsesindsats i Houlkærvænget derfor komme til at foregå med primær base på rådhuset.
– Her vil de ledige i Houlkærvænget fra 1. marts kunne kontakte socialrådgiverne Betina Jakobsen eller Ditte Larsen på telefon nr. 4171 9040, forklarer teamkoordinator hos Jobcenter Viborg, Inge Beck.

Målgruppen for den ekstraordinære beskæftigelsesindsats i Houlkærvænget, er en gruppe på cirka 90 beboere, som projektet gerne skal være med til at hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet.
Nogle er flyttet, og nye er kommet til, men overordnet set er målgruppen stadig omtrent den samme som da projektet blev sat i værk i efteråret 2011.
Arbejdsformen derimod er gradvist blevet justeret hen ad vejen.
– Hvor vi i starten satsede meget på workshops og opsøgende arbejde, målretter og håndholder vi nu i højere grad indsatsen i form af individuelle coachingforløb med en konsulent.
– Allerede nu kan vi se, at det er en indsats, som giver positive resultater, fremhæver Inge Beck.
Projektet med det fremskudte jobcenter i Houlkærvænget er fire-årigt og løber således frem til slutningen af 2014.
Først til den tid vil det endegyldigt kunne fastslås, om resultaterne står mål med de ekstra ressourcer, som siden 2011 er blevet investeret i at skaffe arbejde til en større andel af beboerne i Houlkærvænget.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.