- Se alle bidragsydere Her

“Øst for Paradis” er rykket tættere på

Stig Jensen stod selv for præsentationen af de to del-projekter, som hhv. handler om ”Flora og fauna” og ”Stier og udsigter”.

Rydning af Skaldehøj er blot det første lille skridt på vejen

Navnet siger i virkeligheden det hele.
Når ”Skaldehøj” i Houlkær hedder, som den gør, er det naturligvis, fordi højen oprindeligt lå hen som en nøgen bakketop i landskabet.
Derfor har det også været stærkt misvisende, at ”Skaldehøj” de senere år nærmest har været skjult for omverdenen af vildtvoksende krat, men nu er højen igen kommet til syne – og kan benyttes som udsigtspunkt i forbindelse med søndags-spadsereturen.
Rydningen af ”Skaldehøj” er sket på kraftig opfordring fra Initiativgruppen Houlkær – og med praktisk bistand fra kommunens natur- og miljøafdelingen i Viborg Kommune – og ”Skaldehøj” er dermed et ganske godt billede på den proces, som for godt et år siden blev sat i gang med afholdelsen af den første workshop under overskriften ”Øst for Paradis”.
Under alle omstændigheder blev gensynet med den skaldede bakketop hilst med stor tilfredshed af Stig Jensen fra Initiativgruppen, da han torsdag 20. november bød velkommen til den tredje – og foreløbig sidste – ”Øst for Paradis”-seance i ”Gøgereden” på Houlkærskolen.

Godt på vej
Hovedformålet med ”mini-borgermødet” var at præsentere de foreløbige resultater af det udvalgsarbejde, der blev sat i gang i forlængelse af workshop’en i maj – og samtidig også få nogle sidste-øjebliks-input, inden ”Øst for Paradis”-planerne bliver renskrevet og afleveret til kommunen i form af en egentlig borgerplan.
Kort fortalt set består borgerplanen af tre hovedpunktet: Et mere overordnet afsnit om flora og fauna i Houlkær-Overlund-Brunshaab-Tapdrup-området. Et kapitel om ”Stier og udsigter” og endelig en række konkrete forslag til, hvordan der kan blive skabt flere aktivitetsmuligheder for børn og voksne i Granada-skoven.
Stig Jensen stod selv for præsentationen af de to første del-projekter, som allerede synes at være nået et godt stykke af vejen fra idé til virkelighed.
Rydningen af Skaldehøj er – indtil videre – det mest synlige eksempel, men planerne om en såkaldt ”trampesti” fra Houlkær Kirke til Tapdrup Kirke ser afgjort også ud til at kunne realiseres inden for en overskuelig tidshorisont.
Initiativgruppen Houlkær har allerede fremskaffet halvdelen af de cirka 33.000 kroner, som det vil koste at afmærke den 5,3 kilometer lange trampesti fra Houlkær til Tapdrup, og de resterende godt 16.000 kroner har Stig Jensen begrundet forhåbning om at få i hus i løbet af de kommende to-tre-fire måneder.

Det skorter ikke på ideer til, hvordan Granada-skoven kan blive mere spændende at færdes i for både store og små. Det fik borgermøde-deltagerne et klart indtryk af, da vicevært i Boligselskabet Viborg, Anja Kristensen, orienterede om fremtidsplanerne for området.

Bred opbakning
Planerne om bedre stiforbindelser, flere udsigtsmuligheder og en mere spændende natur i lokalområdet blev i øvrigt generelt positivt modtaget af de knap 30 deltagere i borgermødet, og ikke mindst var der stor opbakning til visionerne om at rejse ny skov øst for det nuværende Houlkær – i et forhåbentlig frugtbart samarbejde med lodsejerne i området.
Tilsvarende stor interesse var der for vicevært Anja Kristensens præsentation af planerne for nye aktiviteter og udfoldelsesmuligheder i Granada-skoven.
Enkelte så ganske vist en fare i, at den hårfine balance mellem natur og kultur risikerer at ”tippe over”, men samtidig var der også bred enighed om, at en genskabt naturlegeplads i Granada vil være et stort aktiv for lokalområdet. Et aktiv, som har været stærkt savnet, siden den gamle legeplads i området langsomt forfaldt – for til sidst helt at blive revet ned.

Unge med på råd
Planerne om nye udfoldelsesmuligheder i Granada-skoven blev for nylig også vendt med elevrådet på Houlkærskolen.
Også her faldt ideerne om eksempelvis bålfaciliteter og et udendørs ”motionscenter” tydeligvis i god jord.
– Og flere af de unge gav på stedet tilsagn om, at de gerne selv vil give en hånd med, når det praktiske arbejde skal udføres. Og om at de sandsynligvis også kan lokke deres fædre med, refererede procesguide Karsten Thygesen, som hele vejen gennem ”Øst for Paradis”-processen har bistået Initiativgruppen Houlkær med at styre møderne, drage konklusionerne og sammenfatte resultaterne.
Aktuelt består opgaven for Karsten Thygesen i at indarbejde kommentarerne på borgermødet 20. november i den endelige ”Øst for Paradis”-borgerplan, som herefter gerne skulle være klar til at blive ekspederet videre til byrådet.
Borgmester Søren Pape Poulsen gav på politikermødet – umiddelbart inden borgermødet – udtryk for, at han allerede har haft lejlighed til at smugkigge lidt i udkastet til borgerplanen.
– Og jeg må sige, det er et imponerende stykke arbejde, lød det anerkendende fra Viborg Kommunes førstemand.

Læs Karsten Thygesens sammenfatning af borgermødet her 12.11.20.Borgermøde kommentarer

Og se den endelige borgerplan her Borgerplan 2012 for Naturområde Øst for Paradis (1)

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.