- Se alle bidragsydere Her

Ja til helhedsplan for Houlkærvænget

Forud for afstemningen har der været en beboerdemokratisk proces, hvor alle beboere var inviteret til at komme med ønsker og ideer til deres egen fremtid. Et af møderne blev holdt i et af gårdrummene, hvor mange beboere dukkede op og fik en personlig snak med projektledere og arkitekter.

Beboerne i Boligselskabet VIBORGs afdeling 12 Houlkærvænget har ved afstemning sagt ja til, at deres lejligheder og udearealer bliver renoveret for 350 millioner kroner.

Boligselskabet VIBORG er et alment boligselskab, hvor beboerne på demokratisk vis kan afgøre deres boligafdelings fremtid. Derfor havde Houlkærvængets afdelingsbestyrelse, der udelukkende består af beboere, indkaldt til afdelingsmøde onsdag 31. oktober i Tinghallen. Afdelingsmødet var med ca. 220 beboere og 155 husstande repræsenteret det største afdelingsmøde i Boligselskabet VIBORGs historie.
Her blev Boligselskabet VIBORGs forslag til en helhedsplan, som er udarbejdet i samarbejde med beboerne og afdelingsbestyrelsen, fremlagt.
Houlkærvænget består af 504 lejligheder, der beboes af knap 1000 viborgensere, og helhedsplanen vil medføre et meget stort kvalitetsløft til Houlkærvænget og påvirke hele Houlkær-området. Planen vil nemlig resultere i, at 1/3 af lejlighederne vil blive gjort tilgængelige, dvs. at de bliver totalrenoverede, og der bliver elevator i opgangene.
Tilgængeligheden vil tilgodese især børnefamilier, ældre og handicappede beboere, samtidigt med at lejlighederne vil blive mere attraktive og moderne, også af hensyn til fremtidige beboere.
For alle boligerne i afdelingen gælder, at der bl. a. skiftes vinduer og døre, renoveres tag, bygges nyt aktivitetshus og installeres 3600 kvm. solceller. Helhedsplanen indeholder således også en energioptimering.
Hertil kommer en total fornyelse af gårdrummene, som giver bedre muligheder for ophold og aktiviteter, ligesom et stort udeareal i midten af bebyggelsen ”aktiveres”.
Afstemningen viste et klart ”ja” til at gå videre med helhedsplanen. Dette indebærer, at helhedsplanen inden nytår skal til behandling hos Viborg Kommune samt hos Landsbyggefonden, som har givet forhåndstilsagn om et meget stort tilskud og favorable lånemuligheder til afdelingen. Viborg har derfor mulighed for at få en stor andel af de midler, som Folketinget har fremrykket af hensyn til beskæftigelsen.
Forud for afstemningen har der været en beboerdemokratisk proces, hvor alle beboere var inviteret til at komme med ønsker og ideer til deres egen fremtid. Et af møderne blev holdt i et af gårdrummene, hvor mange beboere dukkede op og fik en personlig snak med projektledere og arkitekter.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.