- Se alle bidragsydere Her

Fem nye – og fire gengangere

Efter at fristen for at indlevere nye lister er udløbet, ligger det nu fast hvilke ni personer, der i de kommende to år kommer til at udgøre menighedsrådet i Houlkær.

Heller ikke i 2012 blev det nødvendigt med kampvalg til menighedsrådet i Houlkær

Så ligger det definitivt fast: Sognebørnene i Houlkær skal ikke til stemmeurnerne 13.november.
På et opstillingsmøde 5. september blev der i fred og fordragelighed sammensat en liste bestående af i alt ni kandidater, og da der ikke i mellemtiden er indkommet andre lister, er det nu en kendsgerning, at navnene på denne liste også er de ni navne, der kommer til at udgøre det nye Houlkær Menighedsråd.
Fire af medlemmerne er gengangere fra det siddende menighedsråd. Det drejer sig om Anne Mette Bøje, Anders Bitsch, Anne Verner Hansen og Carsten Marcussen.
De fire ”veteraner” får i det nye menighedsråd følgeskab af fem nyvalgte medlemmer: Arne Djernes Nielsen, Anni Norsk, Verner Rasmussen, Peder Hansen og Pernille Lund.

Opstillingsmøderne forud for menighedsrådsvalget plejer ellers traditionelt ikke at være de store tilløbsstykker i Houlkær, men denne gang dukkede der rent faktisk næsten 40 interesserede op for at være med til at sætte deres præg på menighedsrådsarbejdet i den kommende valgperiode.
Dét tilskriver formand Carsten Marcussen i høj grad, at man i Houlkær – på forsøgsbasis – har valgt at forkorte valgperioden fra fire til to år. På linje med 186 andre sogne rundt omkring i landet.
– Fire år kan godt være en vanskelig periode at overskue, hvorimod det for de fleste nok er lidt lettere at forpligte sig for en to-årig periode.
– Under alle omstændigheder er det en dejlig fornemmelse, at der denne gang er næsten 40 sognebørn, som har været med til at udpege det nye menighedsråd.
– Det betyder – alt andet lige – at der flere, der føler medansvar for processen – og det er da også et rart rygstød for os, der kommer til at udgøre det nye menighedsråd, bemærker han.
I det hele taget er Carsten Marcussen – indtil videre – rigtig godt tilfreds med forløbet af menighedsrådsvalget 2012.
– Ikke bare var tilstrømningen til opstillingsmødet betydeligt større end normalt. Jeg synes også, det er nogle rigtig kompetente mennesker, vi endte med at få valgt ind. Personer, som både håndværksmæssigt og organisatorisk har nogle evner, som det nye menighedsråd kommer til at kunne drage nytte af, fremhæver han.
Hvordan posterne mere præcis bliver fordelt i menighedsrådet, afgøres først 28. november, når de fire gengangere og de fem nyvalgte samles for at konstituere sig.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.