- Se alle bidragsydere Her

Unge fingeraftryk på “Øst for Paradis”

Gymnasieeleverne på Viborg Gymnasium og HF gik – over en bred front – entusiastisk til opgaven, da de i en tidlig morgentime først i oktober fik mulighed for at sætte præg på den fremtidige naturudvikling i Naturområde ”Øst for Paradis”.

Elever på VGHF gik entusiastisk til sagen, da de 5. oktober blev taget med på råd om ”Floraen og faunaen” i lokalområdet

”Nutidens unge er ikke meget for at få våde tæer, så man skal kunne komme tørskoet rundt, hvis det skal tiltale de unge at færdes i naturen”.
”Et par lokale udkigstårne kunne være en god idé. Det behøver ikke at være store tårne, men bare så man kan se hen over træerne – og måske fra tårn til tårn”.
”Man kunne måske få flere til at interessere sig for flora og fauna, hvis der var en ”skattejagt” eller en ”forhindringsbane”. Eller man kunne måske arbejde med geo-tracking”.
Ovenstående var bare tre af de ungdommelige ”input”, Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær og Karsten Thygesen fra Procesguide.dk Aps. fik med sig hjem, da de fredag 5. oktober tog en flok biologilinje-elever på Viborg Gymnasium og HF med på råd. I de fortsatte bestræbelser på at udvikle Houlkær-Overlund-Bruunshaab-Tapdrup-området til et mere sammenhængende og attraktivt naturområde.

De unge på VG gav direkte udtryk for, at de var glade for at blive inddraget i de aktuelle ”Flora og Fauna”-planer for lokalområdet. For – som de udtrykte dét: ”Vi finder jo først ud af, at det her sker, fordi I kommer og snakker med os”.

Oplæg til borgerplan
Udgangspunktet for dialogen med de unge var en 10 siders delrapport om ”Flora og Fauna”.
En rapport, der er udsprunget af Initiativgruppens seneste Øst for Paradis-workshop i maj – og som i sin endelige form får karakter af en egentlig ”borgerplan” for udviklingen af naturen i lokalområdet.
I ”Flora og fauna”-rapporten lægges der blandt andet op til, at der – i forståelse med lodsejerne – skal etableres et stinet, som i højere grad kan være med til at binde områderne syd og nord for Randersvej sammen.
Der argumenteres for øget skovrejsning i området øst for Houlkær, og for øget lokal naturpleje i form af græssende køer, får og heste.
Og så gives der for øvrigt også i rapporten en række detaljerede anvisninger på, hvilke karakterfulde træer i området, der bør bevares – og hvordan man f. eks. på Klostermarken kan forhindre, at den storslåede udsigt over Viborg ”drukner i hurtigt opvoksende ungt egekrat”.

En god oplevelse
Man kunne måske på forhånd have frygtet, at den slags visioner ikke ville vinde særlig megen genklang i en midtjysk gymnasieklasse anno 2012, men det er bestemt ikke dét indtryk, Stig Jensen og Karsten Thygesen står tilbage med efter mødet med biologi-eleverne på VGHF.
– Tværtimod var det en rigtig god oplevelse. Og de unge gav direkte udtryk for, at de godt kunne tænke sig at blive inddraget i lignende projekter en anden gang.
– For – som de udtrykte dét: ”Vi finder jo først ud af, at det her sker, fordi I kommer og snakker med os”, fortæller Karsten Thygesen, som siden den første workshop i november 2011 har været tilknyttet ”Øst for Paradis”-projektet som ekstern procesguide.
Ud over de allerede nævnte ”input” kom gymnasieeleverne bl. a. også med forslag til ”teasere”, der kan vække nysgerrigheden og være med til at skærpe opmærksomheden omkring de forskellige oplevelsesmuligheder i naturen.
De var generelt positivt indstillede over for flere græssende køer på de bynære græsarealer. ”Også selv om det kommer til at lugte lidt mere af kolort”.
Og så var de i øvrigt også varme fortalere for flere bænke, skraldespande og hundeposer i naturen.
Omvendt udviste gymnasieeleverne også en god portion økonomisk ansvarlighed.
”Hvordan kan et enkelt dyr eksempelvis udløse en bro til mange millioner, når man for de samme penge kunne have reddet meget andet truet miljø. Det kan umiddelbart godt være lidt vanskeligt at forstå”, lød det – nærmest lidt gammelklogt – fra de unge på VGHF.

Sidste frist: uge 42
Andre naturinteresserede i lokalområdet er også mere end velkomne til at give deres besyv med, opfordrer Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær.
Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald fra rådgivningsfirmaet ”Natur & Landbrug” har allerede – på frivilligt initiativ – bidraget med en række detaljerede forslag til ”simple og umiddelbare plejetiltag” for seks konkrete arealer i området.
– Og der er stadig frist indtil udgangen af efterårsferien til at indkomme med yderligere input, forslag og betragtninger.
– Herefter går vi så til gengæld også i gang med at skrive den endelige ”Flora og fauna”-rapport, så den kan ligge klar 20. november, når vi på Houlkærskolen holder borgermøde med deltagelse af en række af kommunens centrale lokalpolitikere, bebuder Stig Jensen.
Foruden ”Flora og Fauna”-gruppen er der pt. tre andre arbejdsgrupper, der arbejder med konkrete projekter – udsprunget af ”Øst for Paradis”-workshop’en i maj.
Det drejer sig om en stigruppe, der bl. a. arbejder på at få genskabt den gamle kirkesti fra Tapdrup Kirke til Randersvej. En lokalhistorisk gruppe, som arbejder på at fortælle historien om Houlkær – bl. a. gennem dagsbogsoptegnelser fra børn og voksne i bydelen. Og endelig en gruppe, der arbejder på at skabe flere aktivitetsmuligheder og faciliteter i Granada-skoven.
Også i forbindelse med Granada-delprojektet bliver den lokale ungdom i øvrigt taget konkret med på råd. I dette tilfælde er det elevrådet på Houlkærskolen, som får mulighed for at komme med ungdommelige input til Karsten Thygesen og repræsentanterne fra Initiativgruppen Houlkær.

Se i øvrigt hele Flora og Fauna-delrapporten her2012-09-17 Flora og fauna Øst for Paradis

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.