- Se alle bidragsydere Her

Unge dagbogsforfattere i sving

Dansklærer Berit Pold giver et par af sine elever de sidste instrukser, inden de kaster sig ud i dagbogsskriveriet.

Tanken om at være med til at skrive hverdagshistorie motiverer 4. og 6. klasse-elever på Houlkærskolen

– Det er ikke så afgørende, om der eventuelt sniger sig en enkelt stavefejl ind hist og her. Det er mere vigtigt, at I løser opgaven på jeres egen måde – og at I virkelig får fortalt nogle gode historier om børneliv i Houlkær i 2012…
Dansklærer Berit Pold er i fuld gang med at give de allersidste instrukser, inden eleverne i 6c på Houlkærskolerne sætter sig til computerne og begynder at skrive dagbog for onsdag 26. september.
Oprindelig var det blot tanken, at ”Skriv om din dag”-projektet i Houlkær skulle involvere skolens 4. klasser, men dét syntes lærerne på 6. årgang ved nærmere eftertanke var lige i underkanten.
– Eleverne i 6. reflekterer nok i højere grad end 4. klasse-eleverne over deres hverdag – og dét, tror jeg, der kan komme nogle rigtig spændende dagbøger ud af, forudser Berit Pold.
For at give de næsten 150 unge dagbogsforfattere på Houlkærskolen et klarere billede af, hvad hele projektet går ud på, havde skolen fra morgenstunden besøg af de to drivkræfter bag ”Skriv om din dag”-projektet, arkivleder Dan Ersted Møller, Viborg Museum, og beboerrådgiver Tonie Holmberg, Boligselskabet Viborg.
Og det var i høj grad med til at skærpe motivationen hos tilhørerne, vurderer Birthe Fomsgaard, som er dansklærer i 4b.
– Tanken om, at der måske om 500 år er nogle, der læser deres dagbøger fra 26. september – for på den måde at blive klogere på, hvordan børn i Houlkær levede i 2012. Dét fornemmer jeg virkelig er noget, børnene går op i, fremhæver hun.
Dan Ersted Møller oplevede også selv, at han mødte en – overraskende – stor lydhørhed, hos eleverne i ”Gøgereden”.
Og i det hele taget glæder han sig som primus motor over den store velvilje, Houlkærskolen har vist i forhold i ”Skriv om din dag”-projektet.
– To årgange, der skriver dagbog om deres børneliv i Houlkær. Dét er næsten mere, end jeg på forhånd havde turdet håbe på – og hvis så børnene oven i købet går hjem til deres forældre – og også får dem til at skrive dagbog.
– Så begynder det da for alvor at se godt ud, bemærker lederen af det lokalhistoriske arkiv i Viborg.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.