- Se alle bidragsydere Her

Hal står uden fast, daglig leder efter ferien

Halbestyrelsen leder stadig efter ”den helt rigtige” afløser for Jacob Flintholm. Indtil en varig løsning er på plads overtager halbestyrelsesformand Jens Johansen midlertidigt ledelsen og koordineringen i hallen

Når Houlkærhallen åbner igen efter sommerferien, bliver det uden en fast, daglig leder.
Den hidtidige aktivitetsleder, Jacob Flintholm, har pr. 1. august fået nyt job som projektmedarbejder under Socialministeriet, og selv om halbestyrelsen allerede i juni annoncerede efter en ny ”aktivitetskoordinator”, er det endnu ikke lykkedes at finde en afløser.
– Vi havde i første omgang knap 40 ansøgere til stillingen – heriblandt flere rigtig, spændende mennesker med flotte kvalifikationer – men ingen af dem havde – efter ansættelsesudvalgets vurdering – den helt rigtige ”profil” til jobbet.
– Risikoen var, at vi måske allerede om fire-fem måneder ville stå i en tilsvarende situation igen. Og i stedet for at gøre noget forhastet, har vi derfor valgt at bruge den nødvendige tid på at finde den helt rigtige person til jobbet, forklarer halbestyrelsesformand Jens Johansen.
I en mail, som netop er sendt ud til en række af hallens faste samarbejdspartnere, forklarer halbestyrelsen nærmere om, hvordan de forskellige arbejdsopgaver i hallen tænkes udført, indtil en mere varig løsning på bemandingssituationen er på plads.

Læs halbestyrelsens redegørelse i fortsættelsen af denne artikel

 Til alle brugere af Houlkærhallen

Det har været kendt et stykke tid, at aktivitetsmedarbejder Jacob Flintholm og medhjælper Per Nielsen stoppede deres virke i hallen pr. 31.7. Hallens bestyrelse har derfor op mod sommerferien sat et stort arbejde i, at få fundet en kvalificeret afløser, som daglig leder af hallen. Af forskellige omstændigheder er det desværre ikke lykkedes at finde den rette person her til start den 1.8. på trods af mange gode ansøgninger og en samtalerunde inden ferien, hvor de mest lovende ansøgere var til samtale. Vi står derfor i en situation, hvor der pt. ikke er ansat en ny leder til hallen. Halbestyrelsen arbejder selvfølgelig hårdt på, at få løst situationen hurtigst muligt, men vi er også stålfast enige om, at vi ikke gør noget forhastet, men i stedet bruger den nødvendige tid på, at finde den helt rigtige person til jobbet.
Det giver dog os nogle udfordringer her og nu, hvor sæsonen i de forskellige afdelinger så småt begynder at starte op efter sommerferien. Brugere af hallen skal selvfølgelig mærke mindst muligt til ovenstående problematik, så vi har i bestyrelsen besluttet at gøre følgende:
• Jens Johansen, formand for halbestyrelsen, overtager midlertidigt ledelsen og koordineringen i hallen.
• Alle henvendelser til hallen vedr. booking af hal, festlokale og mødelokale gøres til Jens på hallen@houlkaer.dk eller via hallens nye telefonnummer; 6051 2787, som er aktiv fra uge 33. En online kalender over lokalerne kan allerede nu ses på www.houlkaerhallen.dk under ”Booking” (www.houlkaer.dk/cms/index.php?page=booking), så man har mulighed for at tjekke ledige tider/dagen inden man forespørger.
• Til de “time-tunge” praktiske opgaver med rengøring, vedligehold, oprydning, klargøring, etc. vil der blive tilknyttet et par hjælpere på timebasis. Nærmere præsentation kommer, når vi har aftalerne endeligt på plads.
Vi arbejder som sagt på, at få en mere varig løsning på plads, men indtil da, så vil vi bede alle brugere af hallen om en vis portion tålmodighed med tingenes tilstand. Skriv eller ring endeligt, hvis der er ting som der skal afhjælpes.
I forhold til byggeplanerne med Fritidsgården, så kan vi fortælle, at projekteringen af byggeriet nu er sat i gang. Selve byggeriet forventes i gang indenfor 2012 og hele herligheden er projekteret til at stå færdig senest juni 2013.
Bestyrelsens næstformand, Ole Birch, er hallens ankermand på byggeriet, og han vil i projekteringsfasen løbende orientere hallens brugere om byggeriet, og vil til hver en tid være lydhør overfor forslag og kommentarer.
Nu da sommerferien er slut og folk efterhånden er tilbage til hverdagen, så tager vi tråden med fusionen mellem hal og idrætsforening op igen. Som skitseret før sommerferien, så er vi et sted i processen, hvor der nok skal ”klippes en hæl og hugges en tå”, men med det fælles udgangspunkt og vores fælles mål, så er hallen overbevist om, at der findes en løsning på de økonomiske hurdler i idrætsforening, så vi kan komme videre med processen.
Alt i alt, så går vi en spændende tid i møde, og Houlkærhallen vil uomtvistelig være en anden hal, når vi ser tilbage om et år, både bygningsmæssigt og organisatorisk.

På bestyrelsens vegne,
Jens Johansen

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.