- Se alle bidragsydere Her

Til workshop i sommervarmen

Selv om vejret umiddelbart indbød mere til grillhygge på terrassen, mødte der alligevel 35 interesserede op, da Initiativgruppen Houlkær mandag 21. maj inviterede til workshop i ”Gøgereden” på Houlkærskolen.

35 interesserede lod grillvejr være grillvejr – og mødte op på Houlkærskolen for at være med til at sætte deres fingeraftryk på fremtiden ”Øst for Paradis”

Grillhygge på terrassen – eller workshop i ”Gøgereden” på Houlkærskolen.
Valget lå ikke lige for på årets første rigtige sommerdag med udendørs temperaturer omkring de 25 grader, men ikke desto mindre mødte 35 interesserede op til tre timers livlig debat om, hvordan området øst for søerne i Viborg i fremtiden kan blive endnu bedre at bo i.
– Dét, synes jeg faktisk, er et rigtig flot fremmøde.
– Jeg ville som udgangspunkt have været godt tilfreds, bare der var kommet 30, indrømmer Initiativgruppen Houlkærs primus motor bag arrangementet, Stig Jensen.

Interessen for at diskutere ”Flora og fauna” viste sig ret hurtigt at være forholdsvis moderat, hvorimod workshop-deltagerne fordelte sig nogenlunde ligeligt på dagens øvrige seks hovedemner.

Fra ord til handling
Formålet med workshop nr. 2 var at arbejde videre med de næsten 300 gode idéer, som blev fostret i november, da Initiativgruppen Houlkær første gang inviterede til workshop under overskriften ”Naturområde Øst for Paradis”.
Ved den lejlighed handlede det primært om at få alle gode ideer på bordet, mens det i anden omgang i langt højere grad gik ud på at få de mange gode intentioner omsat til konkret handling.
– Og også på dét punkt må jeg sige, at jeg blev glædeligt overrasket.
– Jeg havde ikke på forhånd turdet håbe på, at vi havde fået så mange konkrete forslag og projekter på tavlen, erklærer en tilfreds Stig Jensen.

Sara Sarmanlu fra Houlkærskolens elevråd (i midten på dette billede) var så ubestridt den yngste deltager i workshop’en på Houlkærskolen 21. maj – men den situation tog den enlige teenager i stiv arm.

15 konkrete projekter
Ligesom under den første workshop i november var det Karsten H. Thygesen fra Procesguide.dk-Aps, der var udset til at styre den tre timer lange seance.
Tilbage efter workshop’en står 15 små og store projekter, som der i forsamlingen var almindelig stemning for at gå videre med.
En af de mest håndgribelige idéer gik på at få ”genoplivet” den gamle kirkesti mellem Tapdrup og Randersvej.
En anden gruppe talte eksempelvis varmt for at få etableret en badestrand ved Nørresø i forbindelse med Granada-skoven, og fra en tredje gruppe lød der forslag om – via forskellige fællesarrangementer – at forsøge at bygge bro over den traditionelle ”kulturkløft” mellem Houlkær- og Overlund-området. For eksempel i form af en fælles torvedag i det nye butikscenter på grænsen mellem de to bydele.
– Så godt nok var det en varm dag – men det var bestemt ikke varm luft, der prægede de forslag, der kom ud af arrangementet, vurderer Karsten H. Thygesen.

”Stier og udsigter” og ”Faciliteter og aktiviteter” var workshop’ens to uofficielle topscorere – målt på antallet af interesserede gruppedeltagere. Her har gruppe nr. 2 netop taget fat på at diskutere ”Faciliteter og aktiviteter” i ”Naturområde Øst for Paradis”.

Flot resultat
På baggrund af referaterne fra de forskellige workshop-grupper – og indlæggene under den afsluttende plenumdebat – bliver det nu i første omgang op til Karsten H. Thygesen at udarbejde, hvad han selv betegner som en slags ”kogebog” for det videre forløb.
Og omkring 1. oktober satser Initiativgruppen Houlkær på at kunne danne sig et lidt klarere overblik over, hvilke projekter der har udsigt til at blive realiseret her og nu – og hvilke projekter, der måske kræver et lidt længere tilløb.
– Det er nok ikke realistisk at få alle 15 projekter sat i søen i første omgang– men lykkes det bare at få tre af projekterne omsat fra idé til virkelighed, vil dét efter min opfattelse også være et fantastisk flot resultat.
– Alene dét at så mange allerede på nuværende tidspunkt har vist interesse for at være med til at præge deres lokalområde i en positiv retning – dét synes jeg da godt, man kan betegne som en succes, nævner Karsten H. Thygesen.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.