- Se alle bidragsydere Her

Seks kandidater opstillet til skolebestyrelse

Hvem af de seks, der sætter sig på de tre ledige pladser, afklares først efter 20. april

Skolebestyrelsen på Houlkærskolen står efter sommerferien over for et formandsskifte.
Så meget ligger fast – uanset udfaldet af forårets valg af tre nye skolebestyrelsesmedlemmer.
Den nuværende formand, Pernille Cornelius, har snart ikke længere børn på skolen og trækker sig på den baggrund ud af skolebestyrelsen med udgangen af indeværende skoleår, og det samme gælder en anden af skolebestyrelsens ”veteraner”, Birgit Harring.
I deres sted skal der minimum vælges to nye skolebestyrelsesmedlemmer for en periode på fire år, og til dét formål var en lille, sluttet skare bestående af ti forældre tirsdag 10. april samlet til ”orienteringsmøde” på Houlkærskolens lærerværelse.

På mødet blev der i første omgang opstillet en liste med seks kandidater – i uprioriteret rækkefølge.
Yderligere et antal kandidater kan i princippet nå at melde sig på banen inden fristens udløb 20. april, men meget taler umiddelbart for, at de nye skolebestyrelsesmedlemmer skal findes blandt de seks personer på den kandidatliste, der blev sammensat i forbindelse med orienteringsmødet.
Med på listen er et enkelt af siddende skolebestyrelsesmedlemmer, Marianne Andersen, suppleret af fem nye navne: Abdul Ahad Hanan, Morten Abildgaard, Henrik Reinholdt, Thomas B. Holzmann og Dorthe Elstrup.
– Melder der sig ikke andre interesserede inden 20. april, holder jeg i første omgang et møde med de seks opstillede kandidater for at lodde, om de indbyrdes kan blive enige om, hvordan pladserne skal fordeles på kandidatlisten.
– Kan de dét, bliver der tale om et fredsvalg. I modsat fald kan det i sidste ende blive aktuelt med et kampvalg, forklarer skoleinspektør Ole Birch.
Tidligere var det sådan på Houlkærskolen, at hele skolebestyrelsen var på valg hvert fjerde år, men den cyklus er for nylig lavet om, så skolebestyrelsesmedlemmerne nu i stedet vælges forskudt for fire år ad gangen: Tre i 2012, fire i 2014 – og så fremdeles.
På den måde risikerer man ikke, at en hel skolebestyrelse takker af på én gang – og dermed overlader roret til lutter urutinerede kræfter.
Det giver – alt andet lige – noget større kontinuitet i skolebestyrelsesarbejdet.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.