- Se alle bidragsydere Her

Flytning af “Fritidsgården” rykket nærmere

Enigt børne- og ungdomsudvalg i Viborg Kommune går ind for at indrette nye fritids- og ungdomsklublokaler i den nordlige ende af Houlkær Hallen

Økonomisk er projektet gradvist ”skrumpet” fra cirka 14 til cirka 6 millioner kroner – og i stedet for en udbygning i den sydlige ende af Houlkær Hallen, er der nu lagt op til et byggeri i den nordlige.
Det rokker dog ikke ved, at der nu – efter adskillige op- og nedture undervejs – ser ud til at blive alvor af planerne om at samle fritidsklub- og sportsaktiviteterne i Houlkær på én og samme matrikel.
Et enigt børne- og ungdomsudvalg i Viborg Kommune indstiller efter sit martsmøde til byrådet, at Fritidsgården i Houlkær ”flyttes til området ved Houlkærhallen, hvor der opføres nybyggeri til formålet”.
Samtidig lægger udvalget op til, at ”Fritidsgårdens nuværende bygninger sættes til salg”, så snart der er skabt klarhed over de fremtidige planforhold, og at ”provenuet ved salg af bygninger og grund på Fristruphøjvej anvendes til etablering af Fritidsgården ved Houlkærhallen”.

Multirum på 200 kvm.
I børne- og ungdomsudvalgets investeringsbudget for 2012 er der allerede afsat 3,1 mio. kroner til en flytning af Fritidsgården.
Kultur- og fritidsudvalget har på forhånd erklæret sig parat til at bidrage med 1 million til formålet, og salget af den nuværende Fritidsgård ventes i hvert fald at kunne indbringe i omegnen af 2 mio. kroner.
Alt i alt forventer Viborg Kommune således at have cirka 6 mio. kroner at bygge for i forbindelse med Houlkær Hallen.
For disse penge er det bl. a. planen, at der skal opføres et 200 kvadratmeter stort multirum, som uden for Fritidsgårdens åbningstid også skal stå til rådighed for områdets dagplejere og forskellige aktiviteter i Houlkær Hallens regi.
Hertil kommer en tilbygning, som bl. a. skal rumme toiletter, garderobe, et musikrum og et kontor. Derudover er det også planen at inddrage HIFs gamle klublokale og depotet i den nordlige ende af hallen i forbindelse med Fritidsgård-byggeriet.
Og uden døre skal en stor terrasse med forskellige anvendelsesmuligheder – ifølge de foreløbige tegninger – være med til at binde hele molevitten sammen.

Noget måtte der ske
Den præcise udformning af projektet kan dog meget vel tænkes at blive lettere justeret hen ad vejen, påpeger børne- og ungdomsudvalgsformand Søren Gytz Olesen (SF).
– Indtil videre er der blot tale om et skitseprojekt, som vi efterfølgende skal have et arkitektfirma til at arbejde videre med detaljerne i.
– Men selve den overordnede idé om at slå fritidsklub og hal sammen, står vi i børne- og ungdomsudvalget 100 procent bag. Ligesom der også er bred politisk forståelse for, at den nuværende Fritidsgård i Houlkær er i en miserabel tilstand – og at det derfor er nødvendigt, at vi fra kommunens side gør et eller andet, fremhæver Søren Gytz Olesen.
Hvornår den nye Fritidsgård kan stå klar til at blive taget i brug af den lokale ungdom, ligger endnu ikke helt fast. Det afhænger bl. a. af, hvor hurtigt det kan gå med at få en ny lokalplan for området omkring den nuværende Fritidsgård på plads.

Se her hvordan kommunen forestiller sig, at den nye Fritidsgård skal placeres i forhold til Houlkær Hallen.BU-270312-50-2

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.