- Se alle bidragsydere Her

Ideer i hobetal nedfældet på tryk

Engagementet var stort, da der 22. november blev holdt workshop på Houlkærskolen under overskriften ”Naturområde Øst for Paradis”. Nu er workshop-deltagernes mange ideer til fortsat udvikling af lokalområdet samlet i en såkaldt ”hvidbog”, som man kan ”klikke” sig frem til i slutningen af denne artikel.

Initiativgruppen Houlkær ser spændende perspektiver i dét omfattende inspirationsmateriale vedr. ”Naturområde Øst for Paradis”, som nu ligger klar til at blive overdraget til Viborg Kommune

– Et spændende katalog med en masse ideer, som der kan arbejdes videre med. Både på kort – og på langt sigt.
Sådan betegner formanden for Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, den såkaldte ”hvidbog”, der nu ligger klar til at blive overdraget til Viborg Kommune. Som det første synlige resultat af den workshop, Initiativgruppen afholdt på Houlkærskolen 22. november under overskriften ”Naturområde Øst for Paradis”.
Sammenlagt indeholder hvidbogen, som er udarbejdet af ”Procesguide.dk-Aps.” ved Karsten Thygesen, ikke færre end 270 mere eller mindre konkrete bud på, hvordan det 25 kvadratkilometer store område øst for søerne, syd for Nordre Ringvej og nord for Nørreåen kan blive endnu bedre at bo og leve i.
Forslagene fordeler sig på syv hovedområder: ”Natur, landbrug og skove”, ”Stier og udsigter”, ”Flora og Fauna”, ”Kulturhistorie og fortællinger”, ”Faciliteter og aktiviteter”, ”Vand og de nære omgivelser” og ”Formidling”, men i praksis kan det tydeligvis være svært at skelne, om en idé hører hjemme i den ene eller den anden kategori.
Derfor er der – naturligt nok – også ideer, der optræder flere steder i hvidbogen ”i forskellige forklædninger”.

Pas på oaserne
Et af de klare signaler fra workshop’en er, at kommunen – firkantet sagt – skal holde fingrene fra områdets ”grønne oaser”. I hvert fald i dét omfang, planerne går ud på at udlægge nye boligkvarterer.
Som det udtrykkes i hvidbogen: ”Der er ingen vanskeligheder ved at bevare de mange oaser – medmindre nogle ser mulighederne for at skabe indtjening på disse”.
Til gengæld er der generelt et stort ønske om at få områdets natur bundet sammen ved hjælp af nye gang- og cykelstier, og der var på workshop’en også almindelig enighed om, at man i området ”Øst for Paradis” gerne vil være med til at ”udvikle fremtiden i fællesskab”.
”Hvordan får vi etableret den rigtige model for en organisation? Er det Houlkær-modellen, som skal udvides – eller kan der være andre modeller?”, hedder det eksempelvis i workshop-referatet fra en af de forskellige arbejdsgrupper.

Før tilsyn – og få en kødration
Et af de mere fantasifulde forslag i hvidbogen går på at lade kvæg afgræsse en del af områdets naturarealer – og inddrage lokale beboere i tilsynet med kreaturerne. Mod at de pågældende så til gengæld bliver belønnet med ”en kødration ved slagtning”.
Carsten Marcussen hæfter sig i overflødighedshornet af ideer bl. a. ved et forslag om at gøre områdets lokalhistorie tilgængelig ved hjælp af moderne it-teknologi.
– Som det også fremgår af hvidbogen, er der faktisk en hel del kendte kulturværdier ”Øst for paradis”, og kan vi ved hjælp af QR-koder og mobiltelefoner gøre dem interessante – også for et yngre publikum – så synes jeg da i høj grad, det er noget, der er værd at arbejde videre med, erklærer han.

Læs hele hvidbogen her2011-11-22 Hvidbog med inspirationsmatriale til Naturområde Øst for Paradis

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.