- Se alle bidragsydere Her

– Grav en tunnel under søerne

Hvordan får vi bundet området ”øst for søerne” bedre sammen med cykel- og vandrestier? Ikke helt uventet var det et af hovedtemaerne på workshop’en om ”Naturpark Øst for Paradis”. Her er ingeniør Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune i gang med at skitsere forskellige løsninger i ”sin” gruppe med det overordnede arbejdstema ”Stier og udsigter”.

Ideerne blomstrede i ”Gøgereden”, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag 22. november inviterede til workshop om ”Naturpark Øst for Paradis”

”Sløjf vejforbindelsen over søerne. Grav en tunnel i stedet – og etablér så i øvrigt et af verdens mest spektakulære rostadions. Lige midt i Viborg”.
Blandt mange kreative forslag var dette nok alligevel det mest vidtrækkende, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag 22. november inviterede til workshop på Houlkærskolen.
Arrangementet blev afviklet under arbejdstitlen ”Naturpark øst for Paradis”.
Heri ligger, at Initiativgruppen Houlkær gerne vil have området ”øst for Viborg-søerne” til at hænge bedre sammen fra Nordre Ringvej i nord til Nørreådalen i syd – og knap et halvt hundrede interesserede tog med stort engagement udfordringen op og brugte tre timer i hinandens selskab på at udvikle forslag til, hvordan det 25 kvadratkilometer store område kan gøres endnu bedre at bo og udfolde sig i.
Blandt deltagerne var der både beboerrepræsentanter, organisationsfolk, kommunale embedsmænd og politikere, og tilsammen repræsenterede forsamlingen et rigtig stort kendskab til lokalområdet.
– Ja, det er lige før, man bliver helt imponeret over tyngden i deltagerkredsen, som Henning Bruun-Schmidt fra Initiativgruppen Houlkær konstaterede i sin velkomst til workshop’en.

Under gruppearbejdet blev der lystigt tastet forslag ind på computeren, og kreative input skortede det ikke på.

I løbet af de tre timer havde deltagerne hver især mulighed for at deltage i tre grupper under overskrifterne: ”Natur, landbrug og skove”, ”Stier og udsigter”, ”Flora og fauna”, ”Kulturhistorie og fortællinger”, ”Faciliteter og aktiviteter”, ”Formidling” og ”Søer og vandløb”.
Under gruppearbejdet blev der lystigt tastet forslag ind på computeren, og input skortede det ikke på.
”Mulighed for kanosejlads fra Viborg-søerne og til Loldrup Sø”. ”Lokalhistorie-formidling ved hjælp af moderne smartphone-teknologi”. ”Friluftskoncerter i Tapdrup som et kulturelt indslag i cykelturen rundt i naturområdet”. ”Et fælles spisekammer i naturen, hvor områdets beboere frit kan forsyne sig med frugter og bær”. Og: ”Genetablering af en naturlegeplads i Granada-skoven”.
Det er bare nogle af de mange forslag, som workshop-bestyrer Karsten Thygesen fra Procesguide.dk nu får til opgave at samle i en såkaldt hvidbog.
Hvidbogen ventes at ligge klar i løbet af cirka fjorten dage og vil – når den foreligger – blive offentliggjort her på Houlkærportalen.
Det eneste trykte eksemplar af hvidbogen tilgår Viborg Kommune og vil her komme til at indgå som et vægtigt element i den fremtidige kommunale planlægning af området ”øst for søerne”.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.