- Se alle bidragsydere Her

Lidt nærmere “Øst for Paradis”

Initiativgruppen Houlkær har fået bevilget 50.000 kr. fra Viborg Kommune til udvikling af naturpark-projekt

”Paradiset” er måske ikke ligefrem inden for rækkevidde – men ”Øst for Paradis” er kommet et væsentligt skridt nærmere.
Det må være den foreløbige konklusion, efter at Initiativgruppen Houlkær netop har fået bevilget 50.000 kroner fra Viborg Kommunes Demokratiudvalg til det fortsatte arbejde med at realisere en naturpark i Houlkær-Overlund-området.
”Naturpark Øst for Paradis” skal efter planen omfatte området syd for Nordre Ringvej, nord for Nørreå, vest for Tapdrup og øst for Viborg-søerne. Et bynært område, som samtidig rummer en masse kulturmæssige og rekreative værdier – og hvor der derfor – efter Initiativgruppens opfattelse – er behov for en hårfin balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Ved at inddrage en lang række lokale interessenter som f.eks. grundejerforeningerne, spejderne, idrætsforeningerne og institutionerne satser Initiativgruppen Houlkær på at få udformet og nedfældet en fælles vision for området.
En vision, som kommunen med fordel vil kunne støtte sig til i den videre planlægning af byudviklingen i den østlige del af Viborg.

I første omgang er det planen at gennemføre en række telefoninterviews med interessenter i området – efterfulgt af en workshop, hvor en række inviterede aktører vil få mulighed for at udveksle idéer og forslag til, hvordan byudvikling og naturbeskyttelse kan gå hånd i hånd ”Øst for Paradis”.
Workshop’en tænkes gennemført tirsdag 22. november i samarbejde med konsulentfirmaet Cogita, og tanken er, at den skal munde ud i en hvidbog, der kan være med til at afstikke kursen for den fremtidige udvikling af området.
I den kommende hvidbog vil man som læser ikke bare kunne orientere sig om lokalbefolkningens drømme og visioner for området.
Interessenterne i Houlkær/Overlund området vil også selv give et bud på, hvilke ressourcer de kan bidrage med i den videre proces med at udvikle ”Naturpark Øst for Paradis”.

Læs mere om projektet her2011-09-20 Ansøgningsskema-Initiativpulje

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.