- Se alle bidragsydere Her

Får vi snart skov øst for Houlkær?

 2011-03-15 BILLEDE AF SKOVSTI

Vi forstiller os en varieret løvskov af danske hjemmehørende træarter f.eks. avnbøg, bøg, ask, stilkeg, vintereg og/eller fuglekirsebær og skovbryn mod veje og moser bestående af 100% løvtræ og buske. Planteplanerne skal selvfølgelig tilpasses jordbunden.

 På sigt vil det kunne blive et særdeles attraktivt naturområde med vandrestier mv. for de 5 – 10.000 borgere i Houlkær og Overlund – et område, der vil blive endnu bedre, når/hvis der anlægges niveaufri krydsning af Randersvej ved Vibækken, så Bækken kan følges til Nørreå.

Skoven er god for både CO2 binding, grundvand, humøret og pengepungen.

Danmark er helt naturligt et skovland, men årtusinders fældninger og græsning har gjort os til et skovfattigt land. Dette har konsekvenser for vores grundvand, vandløb og humøret. Det skal der ændres på og derfor er det muligt at opnå store tilskud til både anlæg og pleje.
Naturen er forunderlig – den kan få os i bedre humør og kan forebygge stress. En undersøgelse fra Skov og Landskab på Københavns Universitet viser at jo mere tid man bruger i det grønne, jo mindre stresset føler man sig. Faktisk har det vist sig, at alene det at have udsigt til noget grønt har en positiv indflydelse på sindet og den generelle sundhed.
Den bedste effekt får man ved at lave skoven i nærheden af sin ejendom. På den måde får man udsigten til den flotte skov og der er ikke langt til en gåtur og den friske luft. Skoven kan indrettes, så der både er rum til at være sammen med familien, men også så der bliver rum til at man kan være alene.

Ikke kun sundt for mennesket.
De skove, der bliver planlagt og plantet i dag indeholder langt overvejende hjemmehørende arter, dvs. arter, som er tilpasset vores klima igennem mange år. Det betyder – udover at det passer til vejr og vind – at det passer til de dyr, fugle og insekter, der lever her. Det betyder, at man på sigt er sikker på at dyrelivet flytter med, når man anlægger en ny skov. For et egetræ er der eksempelvis tilknyttet omkring 800 insekter, fortæller skovrejsningskonsulent Karen Glerup fra HedeDanmark.
Derudover er skoven med til at formindske mængden af pesticider i og med der ikke bliver brugt spræjtemidler i skoven. Endvidere mindskes udledningen af næringsstoffer til vandløb og grundvandet – det er med til at gøre udledningen til havene mindre.
Sidst men ikke mindst, så er Skovene er med til at mindske udledningen af CO2 til atmosfæren, da træerne optager det imens de vokser. Det bliver først frigivet, når de bliver brændt af eller rådner op, men så er der allerede plantet nye træer som kan optage det til deres vækst. Der bliver optaget mest CO2, når træerne danner stammer, blade og rødder dvs. i opbygningsfasen. Der bliver endvidere bundet CO2 i jorden, da den ikke bliver pløjet og dyrket med nedbrydning til følge.
 

Bliv skovejer
I 1989 blev det besluttet at Danmark skal fordoble skovarealet i løbet af en trægeneration. Vi er på 14 % nu og mangler således et stykke vej endnu. Som jordejer har du mulighed for at opnå forskellige tilskud hvis du ønsker at rejse skov på din ejendom. Dels kan du få tilskud til etablering og pleje, og du kan også få lov til at beholde enkeltbetalingsordningen – indtil videre i hvert fald -. siger Skovrejsningskonsulent Karen Glerup fra HedeDanmark. Skoven bliver pålagt fredsskovpligt dvs. du gerne må dyrke skoven, fælde træer og sælge det til industrien eller bruge til brænde, men du skal også sørge for at plante nogle nye. Derved er skoven fremtidssikret og dine efterkommere kan også nyde godt af din beslutning. Og så skal man jo ikke glemme den økonomiske gevinst ved at ens ejendom bliver til en skovejendom.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.