- Se alle bidragsydere Her

Planer om uopvarmet lethal stillet i bero

Initiativtagerne i Houlkær tror simpelthen ikke på konstruktionen efter besøg i en tilsvarende hal i Vegger

Alt var sådan set klappet og klart. Økonomien var på plads og borgmesteren inviteret til at tage det første spadestik.
Men…..
Her og nu er det ambitiøse Houlkær Fælled-projekt, der på sigt skal samle Houlkær Hallen og Fritidsgården i Houlkær under ét tag – midlertidigt – stillet i bero.
– Vi tror simpelthen ikke på, at konstruktionen er bæredygtig. Hverken arkitektonisk eller økonomisk, lød den kontante melding fra næstformand i Houlkær Hallen, Ole Birch, da han sammen med Houlkær IF-formand, Henning Bruun-Schmidt, orienterede om hal-planerne i forbindelse med Initiativgruppen Houlkærs årlige repræsentantskabsmøde.

Et trøstesløst syn
Dét, der med ét slag har kuldkastet de oprindelige planer for Houlkær Fælled-projektet, er i realiteten en udflugt til Vegger i det vestlige Himmerland.
En søndag først i januar drog en mindre Houlkær-delegation af sted til Vegger for med egne øjne at besigtige den sejldugs-beklædte ”lethal”, der lige siden projektets ”fødsel” har været inspirationskilden for hal-planerne i Houlkær.
Lethallen i Vegger ses af Lokale og Anlægsfonden som eksponent for en ny generation af – uopvarmede – danske idrætshaller, men dét førstehåndsindtryk, der mødte gæsterne fra Houlkær, var – mildest talt – temmelig trøstesløst.
– Dét, vi så, var en idrætshal, hvor gulvet i vintermånederne må dækkes til med plastic på grund af problemer med kondensvand. En hal, hvor der ifølge Vegger-folkene kun kan spilles badminton fra april til oktober. En hal, som er ugleset af naboerne på grund af manglende lydisolering. Og en hal, som udlejningsmæssigt slet ikke har levet op til forventningerne.
– Alt i alt var det en deprimerende oplevelse, konstaterer Ole Birch og Henning Bruun-Schmidt.

15 grader – minimum
Konklusionen på ekskursionen til Vegger er i første omgang blevet, at folkene bag hal-planerne i Houlkær helt har droppet idéen om en uopvarmet lethal i tilknytning til den eksisterende Houlkær-hal.
– Skal vi ud i at bygge en hal nr. 2, skal det være en lydisoleret hal, der – som et minimum – kan opvarmes til en temperatur på cirka 15 grader. Ellers tror vi simpelthen ikke på, at udlejningsindtægterne kommer til at kunne forrente anlægsudgifterne, fastslår Ole Birch.
Hvordan denne udmelding vil blive modtaget i Lokale- og Anlægsfonden er endnu usikkert.
Lokale- og Anlægsfonden har tidligere givet forhåndstilsagn om at støtte halbyggeriet i Houlkær med 2,5 millioner kroner, men det var under forudsætning af, at der var tale om såkaldt lethal.
– Planen er, at vi snarest muligt sender en lille deputation af sted til København for at drøfte situationen med folkene i Lokale- og Anlægsfonden.
– Vi håber naturligvis på at kunne overbevise Lokale- og Anlægsfonden om, at der også vil være god idé i at skyde penge i et revideret Houlkær Fælled-projekt. Men skulle det – mod forventning – mislykkes, er der også andre muligheder for at hente anlægsmidler hjem til projektet, påpeger en – trods alt fortsat fortrøstningsfuld – Henning Bruun-Schmidt.

Kommunen bakker op
I den forbindelse vejer det tungt, at Ole Birch fra Viborg Kommune har fået håndslag på, at kommunen fortsat er med på visionen om at samle Houlkær Hallen og den lokale fritidsklub på samme matrikel. Med de nye, spændende samarbejdsmuligheder, som det uvægerligt vil give.
– De kommunale midler, der allerede er afsat til Houlkær Fælled-projektet, røres der indtil videre ikke ved. Ligesom det også ligger fast, at vi vil kunne disponere over de midler, der kommer ind ved salget af den nuværende Fritidsgård til Boligselskabet Viborg.
– Når dertil lægges, at vi fra halbestyrelsens side selv er parate til at låneoptage op til 2,5 mio. kroner, har vi stadig omkring 10 millioner kroner at gøre godt med.
– Det er immervæk også en slags penge, bemærker Ole Birch.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.