- Se alle bidragsydere Her

Initiativpris til Jakob Flintholm

Med Initiativprisen til Jakob Flintholm fulgte bl. a. en stor blomsterkrukke til terrassen i den nyerhvervede bolig i Asmild. Krukken blev sammen med det obligatoriske diplom og en buket blomster overrakt af sekretær i Initiativgruppen Houlkær, Ole Birch.

Houlkær Hallens nye aktivitetsmedarbejder hædret for sin ”helt særlige indsats i forhold til områdets yngste generation”

– Jeg synes jo selv, at jeg har et rigtig fedt job – og at man så oven i købet bliver anerkendt for sin indsats…
– Det er da helt klart med til at give endnu mere mod på opgaven.
Sådan lød det fra Houlkær Hallens forholdsvis nyansatte aktivitetsmedarbejder, Jakob Flintholm, da han på repræsentantskabsmødet i Initiativgruppen Houlkær fik overrakt 2011-udgaven af ”Initiativprisen Houlkær” – bestående af et diplom, en buket blomster og en stor blomsterkrukke til terrassen i den nyerhvervede bolig i Asmild.
Jakob Flintholm er den sjette prismodtager i rækken – og i særklasse den yngste i selskabet.
– Du får prisen for din særlige indsats – specielt i forhold til områdets yngste generation, forklarede sekretær i Initiativgruppen, skoleinspektør Ole Birch.
– Du formår på en særlig måde at skabe kontakt med unge – specielt unge, som har behov for en hjælpende hånd. Du er for dem den voksne, som klart viser, at du vil deres bedste. De har stor tillid til dig – en tillid som også vender den anden vej. Du er klar og tydelig. Du stiller krav og er ikke bange for at sige til, når du mener, aftaler svigtes. Og du er således med din indsats med til at skabe mønsterbrydere, hed det bl. a. i motivationen for at tildele Jakob Flintholm årets Initiativpris.
Ole Birch fremhævede også det store engagement, den entusiasme, den iderigdom og den konsekvens, Jakob Flintholm har lagt for dagen, efter han i efteråret blev ansat som ny daglig leder af Houlkær Hallen.
– Du er ikke bange for at tage udfordringer op. Du er altid parat til at yde en indsats. Og dit tidsforbrug egner sig vist ikke til funktionærlovens bestemmelser, lød det anerkendende fra skoleinspektøren på Houlkærskolen.

Ingen paladsrevolutioner
Uden at træde nogen for nær kan man vist roligt fastslå, at prisoverrækkelsen ikke foregik under de allermest festlige former.
Kun godt en håndfuld Houlkær-borgere havde fundet vej til repræsentantskabsmødet på skolens lærerværelse – og de var alle mere eller mindre ”tvangsindlagte” som bestyrelsesmedlemmer i Initiativgruppen.
Helt som forventet skete der da heller ikke de store paladsrevolutioner. Initiativgruppen fortsætter uændret ind i 2011 med Carsten Marcussen som formand, Henning Bruun-Schmidt som næstformand, Ole Birch som sekretær og Stig Jensen som kasserer.
Eneste lille finjustering er, at Betty Olesen har valgt at trække sig efter en årrække som suppleant – og hendes suppleantpost er nu overtaget af tidl. kirketjener Peder Hansen.
Årsregnskabet for Initiativgruppen Houlkær viser undtagelsesvist et net overskud på godt 14.000 kroner – efter en årrække med større eller mindre økonomiske trængsler.
Den forbedrede økonomiske situation hænger bl. a. sammen med, at antallet af årlige udgivelser af Houlkær Nyt er skåret ned fra seks til fem numre.
Samtidig spiller det også ind, at områdets grundejerforeninger i 2010 har været lidt flinkere til at slutte op om Initiativgruppens arbejde for at gøre Houlkær til et endnu bedre sted at bo.
Tilsammen bidrog grundejerforeningerne i 2010 med et samlet tilskud på 20.522 kroner. Sammenlignet med året før er det næsten en fordobling.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.