- Se alle bidragsydere Her

Irriterende at være stemplet som “ghetto”

Statistisk set er Houlkærvænget måske nok at betragte som en ghetto. Men på en smuk efterårsdag ligner bebyggelsen – til forveksling – et helt almindeligt, fredeligt beboelseseskvarter….

Direktør i Boligselskabet Viborg ærgrer sig over Houlkærvængets nye status – men håber at situationen på sigt kan vendes til noget positivt

”Helt ærligt, så er det da brandirriterende”.
Sådan lyder den spontane kommentar fra direktør i Boligselskabet Viborg, Gunnar Grangaard, efter at Socialministeriet har skærpet kriterierne, så Houlkærvænget nu pludselig har fået status som en ”ghetto” – på linje med 28 andre boligområder rundt omkring i Danmark.
De nye ghetto-kriterier trådte i al stilfærdighed i kraft ved årsskiftet – men uden at det i første omgang havde den helt store afsmittende effekt i Houlkær.
Houlkærvængets nye officielle ”status” er først for alvor blevet et problem, efter at listen med de 29 ”ghettoer” er blevet offentliggjort – og oven i købet sat øverst på den politiske dagsorden af selveste statsministeren.
– Med ét slag er vi – så at sige – kommet i ”dårligt selskab” – og bliver i medierne sidestillet med belastede boligområder som f. eks. Gjellerup og Vollsmose.
– Dét er netop, hvad vi igennem en årrække har kæmpet for at undgå, lyder det med beklagelse fra en ærgerlig Gunnar Grangaard.

Målt på antallet af beboere med en anden etnisk herkomst end dansk er Houlkærvænget ikke at betragte som en ”ghetto” – ud fra de nye retningslinjer, som Socialministeriet har fastlagt.
Derimod opfylder bebyggelsen i Houlkær de to øvrige, officielle kriterier: at over 40 pct. af beboerne i aldersgruppen 18-64 år er uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og at flere end 27 ud af 1000 beboere har en dom på samvittigheden.
– Det er ren statistik, som vi dårligt kan løbe fra. Og at vi så i øvrigt selv mener, at den sociale virkelighed er en anden – dét er i den forbindelse underordnet, erkender Gunnar Grangaard.
Som situationen er, må det for Boligselskabet Viborg handle om at få det bedst mulige ud af placeringen på ghetto-listen.
Og dét vil sandsynligvis også være dét, der præger debatten på det førstkommende møde i boligselskabets bestyrelse.
Umiddelbart har Gunnar Grangaard svært ved at forestille sig, at Houlkærvænget kommer i betragtning som et af de områder, hvor staten vil afsætte penge til at rive boligblokke ned.
Men mindre kan også gøre dét – når nu engang skaden er sket, og Houlkærvænget har fået officiel status som ”ghetto”.
– Som sagerne står, kan vi dårligt gøre andet end at forsøge at vende situationen til noget positivt. Og dét vil vi naturligvis også gøre, bebuder Gunnar Grangaard.
Direktøren i Boligselskabet Viborg glæder sig i den forbindelse over, at fortidens byplanlæggere ikke gjorde alvor af planerne om at bygge Houlkærvænget endnu større, end bebyggelsen er i dag.
– På et tidspunkt var det ellers tanken at opføre op imod 1000 lejligheder – i stedet for de godt 500, som Houlkærvænget tæller i dag.
– Det viser bare lidt om, hvordan tankegangen var i 60erne og 70erne – til forskel fra i dag, nævner Gunnar Grangaard.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.