- Se alle bidragsydere Her

Lille fremmøde – stor spørgelyst

16 interesserede bysbørn fulgte Initiativgruppen Houlkærs opfordring til at bruge en septemberaften på at se Landbocenter MidtØst og Asmildkloster Landbrugsskole lidt nærmere efter i sømmene. Her er det direktionssekretær Lene Havtorn (tv), der viser rundt i landbocenterets ”glashus”.

16 bysbørn tog imod Initiativgruppen Houlkærs invitation til et dobbeltbesøg på Landbocenter MidtØst og Asmildkloster Landbrugsskole

”Og hvor har I så tænkt jer, at vi skal aflægge besøg til næste år?”
Blandt mange spørgsmål var dét et af de få, der forblev ubesvarede, da Initiativgruppen Houlkær onsdag 22. september inviterede bysbørnene med indenfor hos de to store, lokale landbo-institutioner, LandboMidtØst og Asmildkloster Landbrugsskole.
Kun 16 nysgerrige fra lokalområdet tog imod invitationen – men de udviste til gengæld stort engagement og ivrig spørgelyst i løbet af de godt to timer, dobbelt-rundvisningen varede.

Bor i et ”glashus”
Hos LandboMidtØst var det direktionssekretær Lene Havtorn, der agerede guide og fortalte om landbocenterets eksplosive udvikling gennem den seneste halve snes år.
Da landbrugsrådgivningen i Viborg i 2001 forlod bymidten og fik residens ”øst for søerne” var det nye hovedkvarter ”blot” på 2910 kvadratmeter. Siden er der blevet bygget yderligere godt 2500 kvadratmeter til, og efter den seneste udvidelse råder LandboMidtØst i dag over en administrationsbygning på knap 5500 kvm. – og til en samlet pris på 72 mio. kroner.
Udover en fantastisk udsigt over Nørresø er landbocenteret først og fremmest kendetegnet ved, at alle skillevægge i bygningen består af glas.
Det er selvsagt med til at skabe et helt specielt arbejdsmiljø, men ind imellem har det også nogle utilsigtede bivirkninger.
– Vi har en enkelt gang oplevet, at en medarbejder måtte på sygehuset efter at være gået igennem en glasvæg, og i det hele taget sker det jævnligt, at der er nogen, der får sig en brat opvågnen, fordi de ikke lige tænker på, at vi bor i et glashus, fortalte Lene Havtorn.

Emmer af traditioner
Sø-udsigten fra Asmildkloster Landbrugsskole er bestemt ikke ringere end udsigten fra landbocenteret – og på det faglige plan har de to landbo-institutioner i sagens natur også en del fælles interesser.
Bygningsmæssigt er der derimod tale om to modpoler. Hvor landbocenteret er en moderne kontorbygning – opført i tråd med nutidens arkitektoniske tankegang – er Asmildkloster Landbrugsskole en over 100 år gammel uddannelsesinstitution, som emmer af historie og traditioner.
Aftenens rundviser, Birthe Ebdrup, er selv en del af historien. Ikke færre end 34 år har hun været ansat som sekretær på landbrugsskolen, indtil hun i 2004 gik på pension.
– Og i løbet af den årrække har jeg været med til at slide fire forstandere op, bemærkede hun med et glimt i øjet.
Hvad aktivitetsniveauet angår, er der dog intet som helst antikveret over den ”gamle” landbrugsskole ved Nørresø. Skolen tæller i dag 140 årselever og er dermed en af landets førende udklækningsanstalter for kommende landmænd.

Ideer i ærmet
Rundvisningen på landbrugsskolen sluttede på lærerværelset, hvor det lille, sluttede selskab fra Houlkær/Overlund-området blev trakteret med kaffe og hjemmebagt kage.
Og det var i den forbindelse, der blev spurgt til, hvor Initiativgruppen Houlkær har tænkt sig at lade næste års udflugt gå hen.
Initiativgruppens ”mand i marken”, Erik Overgaard Hansen, havde ikke umiddelbart et svar på rede hånd.
– Men vi har da et par ideer i ærmet, tilføjede han. Uden i øvrigt at lægge skjul på, at 16 tilmeldte til dette års ”Åbne Institutioner”-arrangement var lige i underkanten af det forventede.
– Helt ærligt, så havde vi da håbet på dobbelt så mange, og det vil naturligvis også indgå i vores overvejelser om, hvorvidt vi skal lave et lignende arrangement i 2011, erklærede han.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.