- Se alle bidragsydere Her

Initiativgruppen har holdt møde med Søren Gytz om stier

Notater fra møde om trafikforholdene i Houlkær-Overlund-området mandag den 7. juni 2010

Deltagere

Søren Gytz Olesen, formand for Teknisk Udvalg, Viborg kommune

Per Christensen, Chef for Trafik og Veje, Viborg kommune

Skoleinspektør Peter Rasmussen, Overlund Skole

Skoleinspektør Ole Birch, Houlkærskolen

Carsten Marcussen, formand for Initiativgruppen Houlkær

Stig Jensen, bestyrelsesmedlem i Initiativgruppen Houlkær

 

Stierne på Røddingvej og Nørremøllevej fra Skovbakkevej til Gl. Aalborgvej indgår i Vammenstien i Den Midtjyske Cykelstjerne (Budget 50 mill. kr. i alt. Overordnet budget er godkendt af Teknisk Udvalg og Byrådet bevilger formentlig pengene den 23. juni 2010). Projekteringen forventes at gå i gang i år og tidspunktet for anlægsarbejderne er afhængig af den nærmere projektering og de tilladelser, der skal indhentes i den forbindelse. Man kan således ikke love, at anlægget af stierne nord for Nørre Sø går i gang i år. Igen med forbehold for den endelige godkendelse i Byrådet. Det sagde Søren Gytz Olesen Formand for Teknisk Udvalg i møde med Initiativgruppen Houlkær. En af mulighederne er, at forlænge den dobbeltrettede sti fra Skovbakkevej til en ny minirundkørsel ved Søbakken og derfra fortsætte med 2 enkelt – rettede stier. I en del af Nørremøllevej skal der også omlægges mange ledninger, så stierne kommer tidligst til næste år. Sti fra den gamle kommunegrænse til Rødding må vente til en senere fase, mens der er bevilling til en dobbetrettet sti fra Rødding til Vammen.

Foulum-stien indgår også i den Midtjyske Cykelstjerne. Staten står for stien langs hovedlandevejen og der skal arealer eksproprieres, så anlægget kommer først fra næste år. Fra Hovedlandevejen til rundkørslen Randersvej/Tapdrupvej regnes med en dobbeltrettet sti i nordsiden af Randersvej. Initiativgruppen Houlkær gjorde opmærksom på tidligere forslag om en niveaufri krydsning af Randersvej til en (landskabs)sti øst om Houlkær – Overlund. Også kommunale planer f.eks. Bynære Landskaber og byudviklingsplaner peger på behov for sammenhæng og sti. Initiativgruppen ønsker derfor også at niveaufri krydsning enten som tunnel eller som bro overvejes i forbindelse af projekteringen af Foulum-stien.

Søren Gytz Olesen, sagde bl. andet også, at trafiksikre skoleveje har 1. prioritet i trafiksikkerhedsarbejdet. Chef for Trafik og Veje Per Christensen refererede fra skolevejsundersøgelsen, at der ikke er registreret mange ulykker ved Houlkærskolen eller ved Overlund Skole og at Kommunen er nødt til prioritere hårdt og sætte ind, hvor der faktisk er registreret ulykker. I perioden 2003 til 2008 er sket to skolevejsuheld i hele Viborg Kommune (uheld der er sket nærmere end 300 m. fra skolen). Heraf er det ene sket ved Overlund Skole. Siden det pågældende uheld er der dog foretaget visse trafikmæssige tiltag i området. I trafiksikkerheds-arbejdet er der også undersøgt, hvor eleverne er utrygge ved at færdes, og de resultater vil vi selvfølgelig også tage udgangspunkt i, når vi får godkendt en handlingsplan for det videre trafiksikkerhedsarbejde.

Initiativgruppen mener, at det er også vigtigt at tage hensyn til,

  • at ikke alle ulykker registreres og
  • at forebygge ulykker.

Skoleinspektør Ole Birch oplyste, at op mod 40% af eleverne i Houlkærskolen skal krydse Odshøjvej, hvor der hverken er fortov eller cykelsti. På sigt bør de anlægges fortov, men indtil der kan blive råd til det, bør krydsningsmulighederne forbedres og det kan nok ske for små midler.

Skoleinspektør Peter Rasmussen oplyste, at Tværvej mellem Overlund Skole og SFO kan være et farligt sted og der er skolepatrulje til at hjælpe. Meget kunne opnås ved at lukke Tværvej for biler ud for skolen og derfor ønskes forsøg snarest muligt.

På forslag fra Søren Gytz Olesen vil Houlkærskolen og Overlund Skole nu formulere en trafik-politik med udgangspunkt i den model, som Ørum Skole har anvendt.

Viborg den 07-06-2010/Stig Jensen

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.