- Se alle bidragsydere Her

Houlkær IF økonomisk “i knæ”

Kasserer Tina Berg Henriksen: Houlkær IF har ikke én gang til råd til at komme ud med et regnskab som dét, vi præsterede i 2009.

Foreningen kom ud af 2009 med et minus på 151.162 kroner

 

2009 var i mange henseender et udmærket år for Houlkær Idrætsforening.
Men i økonomisk forstand var det i den grad et ”annus horribilis”.
Samlet set kom HIF ud af regnskabsåret med et underskud på ikke mindre 151.162 kroner.
På den baggrund var det naturligt nok også økonomien, der var det altoverskyggende tema, da HIF holdt generalforsamling i Houlkær Hallen torsdag 25. marts.
Formand Henning Bruun-Schmidt var af arbejdsmæssige grunde forhindret i at deltage.
I hans fravær var det fodboldudvalgsformand Palle Kjær Laursen, der aflagde beretning på bestyrelsens vegne, og han betegnede uden omsvøb HIF-økonomien som ”nødlidende”.
– Udviklingen i foreningens økonomi vil derfor også blive fulgt nøje af den nye HIF-bestyrelse. Der er ikke noget så lammende som ikke at have økonomisk handlefrihed, hed det bl. a. i årsberetningen.

Færre medlemmer – og mindre sponsorindtægter

En medvirkende årsag til det dårlige regnskab er, at HIF i det forløbne år har måttet vinke farvel til seniorgymnasterne – og til de amerikanske fodboldspillere i Viborg Bullets, der nu har valgt at stå på egne ben med fast base i sydbyen.
Med to aktiviteter færre på repertoiret har HIF i 2009 måttet notere en tilbagegang fra cirka 1000 til cirka 850 medlemmer, og dét afspejler sig naturligvis også i økonomien.
Samtidig har foreningen oplevet et drastisk fald i sponsorindtægterne, som på det nærmeste er blevet halveret fra det ene år til det andet.
I 2008 bidrog sponsorerne tilsammen med 183.350 kr. til det samlede foreningsregnskab. I 2009 skrumpede sponsorindtægterne ind til ”bare” 95.295 kr.
Som et utvetydigt vidnesbyrd om, at der også i Houlkær er noget, der hedder finanskrise….

Udsigt til højere kontingentsatser

Katastroferegnskabet i 2009 indebærer, at HIFs egenkapital med ét slag er blevet barberet ned fra godt 313.000 til knap 162.000 kroner.
– Så det giver næsten sig selv, at vi ikke én gang til har råd til at komme ud med et regnskab som dét, vi præsterede i 2009, pointerede kasserer Tina Berg Henriksen på generalforsamlingen.
I de forskellige afdelinger er der da også allerede initiativer i gang for at skabe større overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.
Således er der over en bred front udsigt til kontingentstigninger, og går alt efter planen, skulle HIF gerne komme ud af 2010 med et økonomisk plus på godt 37.000 kroner.
– De budgetter, jeg har modtaget fra de forskellige afdelinger, ser umiddelbart realistiske ud. Men det skal da ingen hemmelighed være, at jeg som kasserer gerne havde set et endnu større, budgetteret overskud.
– Oven på 2009 har vi et stort efterslæb, vi gerne skal ha’ hentet ind, og der skal ikke gå meget galt, før et forventet overskud på 37.000 kroner pludselig bliver forvandlet til et nyt underskud, lød det advarende fra Tina Berg Henriksen.

Næstformandspost besat

Som en kærkommen opmuntring – midt i en økonomisk krisetid – lykkedes det på generalforsamlingen HIF-bestyrelsen at få besat den næstformandspost, som ellers efterhånden har stået ledig i en længere årrække.
Basketballformand Mikkel Åris har sagt ”Ja” til at påtage sig hvervet, og dermed ser den samlede HIF-bestyrelse i 2010 ud som følger: Formand: Henning Bruun-Schmidt. Næstformand: Mikkel Åris. Kasserer: Tina Berg Henriksen. Afdelingsrepræsentanter: Palle Kjær Laursen (fodbold), Arne Sørensen (basketball), Anders E. Larsen (badminton), Majbritt Clausen (håndbold) og Finn Skov (linedance).

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.