- Se alle bidragsydere Her

Årets første “sejr” i hus for Initiativgruppen

Cykelsti langs Nørremøllevej ser ud til at blive en realitet i 2010

Allerede et par måneder inde i det nye år ser Initiativgruppen Houlkær ud til at kunne notere sig for årets første lille ”sejr”.
2010 ser nemlig ud til at blive året, da der langt om længe bliver etableret en cykelsti langs med Røddingvej/Nørremøllevej, så Houlkær-borgerne trygt kan cykle til og fra arbejde og uddannelse i midtbyen i morgen- og eftermiddagstimerne.
– Det er et projekt, som vi har arbejdet for i rigtig mange år, konstaterede Stig Jensen fra Initiativgruppen på årets repræsentantskabsmøde, der traditionen tro blev holdt på Houlkærskolens lærerværelse.
Formand Carsten Marcussen gjorde på Initiativgruppens vegne status over aktiviteterne i 2009, og han hæftede sig bl. a. ved den vellykkede afvikling af efterårets vælgermøde på Houlkærskolen. Et møde, hvor de ambitiøse planer om en forestående ud- og ombygning af Houlkærhallen naturligt nok kom til at fylde en del.

Initiativgruppe-formanden glædede sig i sin beretning også over den udvikling, der i 2009 er sket med den fælles, lokale internet-portal: www.houlkaerportalen.dk
– Houlkærportalen har fået et gevaldigt ”facelift” og er blevet et fornemt aktiv for områdets information. Gennem lækker grafik, overskuelige menuer og flotte billeder fra området har Sidsel Pedersen skabt en appetitlig ramme for Initiativgruppens webformidling. Og det er tilmed blevet uhyre enkelt at lægge stof op på portalen, hvilket let ses af de alle de mange aktuelle artikler, der præger forsiden på portalen, fremhævede Carsten Marcussen.
Knapt så munter læsning er Initiativgruppens regnskab for 2009. Egenkapitalen er i det forløbne år skrumpet ind fra cirka 15.000 til små 1000 kroner.
– Slet og ret fordi vi i 2009 har brugt flere penge, end vi reelt havde, forklarede kasserer Stig Jensen.
De samlede udgifter endte med at blive omkring 8000 kroner højere end budgetteret, hvorimod indtægterne blev cirka 5000 kroner lavere end forudset.
Den situation er i sagens natur ikke holdbar i længden. Derfor har Initiativgruppen allerede besluttet at reducere antallet af Houlkær Nyt-udgivelser fra seks til fem i 2010. Samtidig vil Initiativgruppen bestræbe sig på at øge indtægterne – bl. a. gennem en kampagne i forhold til forhold til områdets grundejerforeninger, hvoraf flere i 2009 – beklageligvis – valgte at neddrosle deres bidrag til de fælles aktiviteter i Initiativgruppe-regi.
Valgene til Initiativgruppens bestyrelse bød ikke på den store dramatik – i og med at det stort set kun var den siddende bestyrelse, der deltog i repræsentantskabsmødet. Stig Jensen og Erik Overgaard Hansen blev begge genvalgt for endnu en periode. Betty Olesen og Karla Pedersen fortsætter som suppleanter, og Dorthe Hesselholt blev genvalgt som revisor.
Internt i Initiativgruppen er der dog lagt op til en mindre rokade, idet den hidtidige sekretær, Kirsten Nørgaard, har frasagt sig sekretærposten for i stedet at hellige sig hvervet som webmaster for Houlkærportalen.
– Vi glæder os til at nyde godt af Kirstens meget systematiske arbejdsform, som forhåbentlig i fremtiden vil bidrage til at holde portalen endnu mere opdateret og aktuel, lød kommentaren fra Initiativgruppe-formand Carsten Marcussen.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.