- Se alle bidragsydere Her

Fire nye valgt til halbestyrelse

Houlkærhallen står nu langt bedre organisatorisk rustet til forestående halbyggeri

At kaste sig ud i et halbyggeri i millionklassen med en ufuldstændig bestyrelse ”i ryggen”. Det ville på det nærmeste grænse til det uforsvarlige.
På den baggrund er det også en lettet Einer Kløjgaard Jensen, der som halformand gør status over forløbet af Houlkærhallens ekstraordinære generalforsamling torsdag 7. januar.
– Vi fik uden problemer valgt en ny bestyrelse med repræsentanter for både Initiativgruppen, skolen, idrætsforeningen og boligselskabet.
– Dermed står Houlkærhallen nu bedre organisatorisk rustet, end hallen har gjort i adskillige år. Og det er der i høj grad også behov for med de spændende udfordringer, vi står overfor i det kommende år, konstaterer halformanden.
Som den eneste af de tre ”gamle” bestyrelsesmedlemmer fortsætter han i den nye halbestyrelse. Derimod har både kassereren Hans Christian Bundgaard og sekretæren Svend Erik Sjørring fundet tiden inde til at trække sig ud, og i deres sted er der valgt fire nye: Arne Sørensen fra Houlkær IFs basketballafdeling, Ole Birch fra Houlkærskolen/Initiativgruppen Houlkær, Henrik Laustsen fra Houlkær IFs fodboldafdeling og Tonie Holmberg, også fra Houlkær IF.

Einer Kløjgaard Jensen fortsætter indtil videre på formandsposten. Ole Birch bliver næstformand i den nye halbestyrelse, og Tonie Holmberg overtager posten som sekretær.
Derimod er det endnu uafklaret, hvem der skal varetage posten som kasserer. Afklaringen på dét punkt er foreløbig udskudt til den nye halbestyrelses første ordinære møde 1. februar.
Baggrunden for Houlkærhallens organisatoriske oprustning er – som det sikkert vil være de fleste Houlkær-borgere bekendt – at der i øjeblikket arbejdes intenst på at ombygge det lokale idrætsmekka fra en traditionel idrætshal til et aktivitetscenter for hele lokalsamfundet.
Første etape i projektet er en såkaldt lethal, som skønnes at ville koste i omegnen af 6,5 mio. kroner. De 2,5 mio. kroner er allerede i hus i form af et tilsagn om økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. De resterende 4 mio. kroner satser initiativtagerne bl. a. på at skaffe med velvillig assistance fra kommunen og forskellige private sponsorer.
– Netop derfor er det også så vigtigt, at vi nu står med en fuldtallig halbestyrelse, der i langt højere grad end den gamle repræsenterer lokalområdet i bred forstand.
– Selve initiativet til halprojektet kommer primært fra idrætsforeningen, boligselskabet og andre gode kræfter. Men i dét øjeblik, planerne bliver til virkelighed, er det halbestyrelsen, der kommer til at stå som bygherre. Og så er det nu engang en kæmpefordel, at vi organisatorisk er solidt funderet i lokalsamfundet, fremhæver Einer Kløjgaard Jensen.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.